Mobile autoværn

Entreprenørvirksomheden, NCC, har siden 2015 været Matematikcenters hovedsponsor. I Matematikcenter arbejder vi for at skabe begejstring og bedre forståelse for matematik og naturvidenskab blandt børn og unge. Gennem samarbejdet med NCC vil vi vise potentialet i en erhvervsrettet eller teknisk uddannelse.

Myldretid og trafik

Trafikproblemet omkring København er så stort, at FDM i 2013 anslog, at folk hvert år forsinkes 29 mio. timer grundet trafikken. Vi har tidligere her på siden regnet ud, hvor længe det tog at bygge Empire State Building. På de 29 mio. timer kunne man således bygge hele 3,5 Empire State bygninger.

Deruodover viser rapporter fra COWI, at det koster det danske samfund 8,5 mia. om året i tabt indtjening og produktivitet. For den tabte indtjening kunne man på blot 2,5 år have samlet nok penge sammen til at finansiere Storebæltsbroen.

Mobilt autoværn

Et af de steder, hvor trafikken ofte er værst er på Køge Bugt Motorvejen. Her kører dagligt 120.000 køretøjer, og der er ofte store problmer med kødannelse i myldretiden. 
Trafikken har de kommende måneder potentiale til at blive endnu værre grundet omfattende vejarbejde på strækningen. Men det problem skal et mobilt autoværn gøre noget ved. Idéen, der stammer fra USA og kaldes Road Zipper System, er at man ved at opstille et mobilt autoværn, der kan flyttes i takt myldretrafikken, kan sørge for at mindske trængslen på mortorvejen. Og det er netop dette system som NCC vil implementere på Køre Bugt Motorvejen, som det første sted i Norden. 

Det mobile autoværn består af 5.000 betonklodser, der tilsammen vejer mere end 3 mio. kg. Disse betonklodser flyttes af en maskine lidt efter samme princip som en lynlås.

Zipper Truck Gif Version

Strækningen, der skal dækkes er mellem Solrød S og Køge. Det svarer til ca. 5 km. 
Klodserne skal både flyttes frem og tilbage hver dag, så køretøjet skal altså flytte 6 mio. kg.

Maskinen, der flytter klodserne, kører ca. 7 km/t. På et minut samler den altså 117 klodser op og genplacerer dem. Den flytter således hele 75.587 kg per minut. Hvilket svarer til at der faktisk flyttes den samlede vægt af hele 80 Folkevogn Up-biler hvert eneste minut.  

Sådan har vi regnet det

Tabt arbejdstid

Ifølge tidligere udregninger vi har lavet her på Webmatematik tog det 7.872.000 arbejdstimer at bygge Empire State. Baseret på det kan vi udregne, hvor mange Empire State bygninger man kan bygge på den tabte arbejdstid i trafik:

\( \frac{29\ 000\ 000\,\mathrm{timer}}{7\ 872\ 000\,\mathrm{timer}} = 3{,}68 \)

Prisen for myldretid

Det kostede 21,4 mia. kroner at bygge Storebæltsbroen. I følge de tidligere nævnte tal fra COWI tabes en fortjeneste i samfundet, der svarer til 8,5 mia. kroner om året. På baggrund af dette kan vi udregne, hvor mange år, der går før samfundet grundet trafik, har tabt en værdi, der svarer til et Storebæltsbyggeri. 

\( \frac{21{,}4\,\mathrm{mia.\ kroner}}{8{,}5\,\mathrm{mia.\ kroner/år}} =  2{,}5 år \)

Samlet vægt

Hver enkel klods vejer 646 kg og er 1 meter lange. Da der skal dækkes 5 km, skal der altså bruges 5.000 klodser. Disse har en samlet vægt på:

\(5\ 000 \cdot 646\, \mathrm{kg} = 3\ 230\ 000 \, \mathrm{kg} \)

Som både skal flyttes frem og tilbage, hvilket betyder at køretøjet flytter \(2 \cdot 3\ 230\ 000 \, \mathrm{kg} = 6\ 460\ 000\, \mathrm{kg} \)

Klodser per minut

Som nævnt har køretøjet, der flytter klodserne en fart på ca. 7 km/t. På et minut kører den altså:

\( \frac{7 000\ \mathrm{m/t}}{60 \mathrm{minutter/t}} = 116{,}67\,\mathrm{m} \)

Og da hver klods er 1 meter lang flytter den ca. 117 klodser per minut. Disse har tilsammen en vægt på:

\( 117\,\mathrm{klodser} \cdot 646\, \mathrm{kg} = 75\ 582 \, \mathrm{kg} \)

En Folkevogn Up vejer 940 kg. Altså svarer det til, at køretøjet flytter \(\frac{75\ 582 \, \mathrm{kg}}{940 \, \mathrm{kg/bil}} = 80{,}40\, \mathrm{biler}\) per minut.  

Kilder 

http://www.fdm.dk/bildatabasen/volkswagen/up/10-60-style-up-bmt-w4a-2016

https://www.tv2lorry.dk/artikel/genialt-autovaern-der-flytter-med-trafikken-skal-mindske-koe

https://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/fakta

http://vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/nyheder/Sider/Nu-er-der-otte-spor-p%C3%A5-hele-K%C3%B8ge-Bugt-Motorvejen.aspx

https://www.ncc.dk/medier/nyheder/ncc-opstiller-mobile-varn-som-de-forste-i-norden/

http://nyheder.tv2.dk/2017-05-15-nyt-mobilt-autovaern-skal-sikre-let-sommertrafik

Har du et spørgsmål, du vil stille om Mobile autoværn? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!