Matematikeksamen

Eksamen står for døren. Men hvilken eksamen? Hvor sikkert er det egentlig at du skal op til matematikeksamen?

Sidste år var der 40.582 der blev studenter fra STX, HF og HTX. 37.179 af dem var til skriftlig matematikeksamen. Det er hvad der svarer til 91,6 % af det samlede antal studenter. 

Tør du tro på at du hører til de 8,4 % der ikke skal til skriftlig matematikeksamen?

Ellers er det måske ved at være tid til at kigge på mulighederne for at få en god karakter i faget. Hvad kan man egentlig gøre, rent statistisk, for at få en højere karakter til den skriftlige matematikeksamen?

En af de ting du kan gøre er at bruge computer med CAS-værktøj i stedet for en lommeregner med CAS-værktøj. Så øger du din karakter med 1,55. 

Det kan også være at du har valgt at have matematik på A-niveau på en STX-uddannelse. Så får du et gennemsnit der er 1,9 karakterer større til den skriftlige matematikeksamen, end hvis du har matematik på C-niveau på en HF-uddannelse. 

Men hvis du ikke tør tro på, at eksamen kan klares på sandsynligheder, så kan du melde sig til Matematikcenters eksamenscafé og få gratis hjælp til at få styr på matematikken inden eksamen. Det er naturligvis gratis og for alle!

Tilmeld dig og læs mere om eksamenscaféen på:

www.matematikcenter.dk/eksamenscafe

 Eksamenscafé

Sådan har vi regnet det ud:

I tabellen ses antallet af elever der benyttede henholdsvis computer og lommeregner med CAS-program til den skriftlige matematikeksamen i 2014. 

Uddannelse PC Lommeregner
STX A 2387 268
STX B 2199 223
HF B 796 367
HF C 474 1935
Elever i alt 5859 2793
Karaktergennemsnit 6,38 4,83

STX A, gennemsnit:   PC:7,26   Lommeregner: 5,65

STX B, gennemsnit:   PC: 5,85   Lommeregner: 4,17

HF B, gennemsnit:   PC: 5,57   Lommeregner: 4,32

HF C, gennemsnit:   PC: 5,76   Lommeregner: 4,89

Det samlede gennemsnit for elever der benyttede computer med CAS-program:

(2387*7,26+2199*5,85+796*5,57+477*5,76) / 5859 = 6,38

Det samlede gennemsnit for elever der benyttede lommeregner med CAS-program:

(268*5,65+223*4,17+367*4,32+1935*4,89) / 2793 = 4,83

 

Gennemsnit til skriftlig matematikeksamen i 2014 (STX B+A og HF B+C) ved brug af computer med CAS-program: 6,38

Gennemsnit tilskriftlig matematikeksamen i 2014 (STX B+A og HF B+C) ved brug af lommeregner med CAS-program: 4,83

Forskel: 6,38-4,83=1,55

 

Gennemsnit på STX A-niveau i 2014:

((7.43*1318+7.51*917+5.15*248+5.41*240)/(1318+917+248+240)) = 7,1

Gennemsnit på STX B-niveau i 2014:

((4.68*172+5.46*96+5.17*1405+6.18*828)/(172+96+1405+828)) = 5,5

Gennemsnit på HF B-niveau i 2014:

((5.44*657+5.11*615)/(657+615)) = 5,3

Gennemsnit på HF C-niveau i 2014:

((5.11*1165+5.29*1458)/(1165+1458)) = 5,2

 

Forskel mellem snit på STXA og HFC:

7,1 - 5,2 = 1,9

 

Bonusinfo:

  • På stx er andelen for både matematik A- og B-niveau oppe på 90%, og for matematik på hfB-niveau er andelen af elever der benytter computer med CAS-program til matematikeksamen oppe på 70%.
  • 6.538 elever af 37.179 elever dumpede.

 Steenogstoffer -matematik

KILDE: http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Proever%20og%20eksamen/150116%20Matematik%20stx%20og%20hf%20(pdf).pdf

 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Sandsynlighed for eksamen? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!