Women deliver

I denne uge afholdes konferencen Women Deliver i København. Konferencen sætter fokus på kvinder og pigers sundhed, rettigheder, uddannelse og mulighed for at bidrage til samfund over hele verden.

Kvinders uddannelsesniveau er afgørende for, hvordan samfundet hænger sammen, og at investere i kvinders uddannelse er en god forretning, der eksempelvis både mindsker børnedødeligheden og øger bruttonationalproduktet for udviklingslande.

Alligevel er der 34 millioner unge kvinder, der i følge deres alder skulle have gået i "lower secondary school", der ikke går i skole. Årsager hertil kan være fattigdom, lang afstand til skolen, mangel på hygiejneprodukter ifm. menstruation, (tvangs-)ægteskab, graviditet og prioritering af drenges uddannelse.

Det koster cirka 94 milliarder kroner at sende de 34 millioner unge kvinder i skole i et år, og for hver kvinde vil det betyde, at de indtægter, hun kan forvente at få senere i livet, stiger med mellem 15 og 25 %. 

94 milliarder kroner svarer til, hvad man kunne indsamle på et år, hvis alle børn i USA, der gør i offentlig skole (primary eller secondary school) gav cirka 5 kroner om dagen.

Sådan har vi regnet det ud: 

Det koster 416,9$ om året at sende et barn fra et udvekslingsland i skole. Vi udregner, hvor meget det koster at sende 34 millioner kvinder i skole:

$$34.000.000 \mathrm{kvinder}\cdot 416,9 \mathrm{$/år/kvinde}= 14.174.600.000 \mathrm{$/år}$$

Det vil altså koste lidt over 14 milliarder dollars at sende disse kvinder i skole i et år. Vi udregner, hvor meget det svarer til i kroner, udfra at dollarkursen er på 664 kr./100$, så 1 dollar svarer til 6,64 DKK:

$$14.174.600.000 \mathrm{$/år} \cdot 6,64 \mathrm{kr./$}= 94.119.300.000 \mathrm{kr.}$$

Det vil altså koste ca. 91 milliarder kroner.

I efteråret forventede man, at 50,1 millioner børn i USA gik i offentlig skole (primary og seondary school). Vi udregner, hvor meget de hver især skulle betale, for at de 34 millioner teenagere kunne gå i skole i et år:

$$\frac{94.119.300.000 \mathrm{kr./år}}{51.000.000 \mathrm{elever}}=1845,5 \mathrm{kr./år/elev}$$

Vi udregner, hvad det vil koste om dagen: 

$$\frac{1845,5 \mathrm{kr./år/elev}}{365\mathrm{dage/år}} = 5,1 \mathrm{kr./elev/dag}$$

Det vil sige, at hvis hver amerikansk elev gav gennemsnitligt 5,1 kroner om dagen, ville de kunne finansiere at 34 millioner teenagere i udviklingslande kunne gå i skole i et år.

Kilder:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/images/2011/girls-factsheet-en.pdf

http://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/04/Deliver_for_Good_Campaign_Brief_6.pdf

http://www.who.int/pmnch/media/press_materials/pr/2013/adolescent_girls_post2015.pdf

http://www.unicef.org/media/media_58417.html

http://www.valutakurser.dk/

http://www.globalpartnership.org/funding/education-costs-per-child

http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=372

Har du et spørgsmål, du vil stille om Women deliver? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!