Julens gavepapirforbrug

AffaldPlus har lavet en beregning på hvor meget gavepapir, der hver jul bliver brugt i Danmark, og det er intet mindre end 825 tons. Det meste af gavepapiret kan ikke genbruges, på grund af al den farve, glimmer og lak der er på, og det er derfor store mængder der må smides ud hvert år. Når man tænker på gavepapirets funktion, er det jo ikke så meget vægten man er interesseret i, men arealet det kan indpakke. De 825 tons gavepapir svarer til hele 19,7 km2 gavepapir, mere end nok til at pakke Esrum sø ind i! Esrum sø er den dybeste sø i Danmark, og med sine 17,3 km2 indtager den en andenplads over største søer i Danmark. Man kunne også pakke Søerne i København ind mere end 38 gange med den mængde gavepapir.


Søerne i København pakket ind i gavepapir

Sådan har vi regnet det ud

Vi er kommet frem til vores resultat ved at benytte den eksperimentelle metode. 5 forskellige slags gavepapir er blevet målt og vejet, og på den måde er der fundet en arealmæssig densitet for hver af dem. Det har vi så taget et gennemsnit af, som vi har antaget er repræsentativt for densiteten af gavepapir.

I tabellen kan du se de forskellige typer gavepapir, og deres arealdensiteter:

Type gavepapir Areal (m2) Vægt (g) Arealdensitet (g/m2)
Tykt gavepapir 0,070 6 85,7
Silkepapir 0,131 2 15,3
Almindeligt gavepapir 0,088 4 45,5
Julepapir 0,052 2 38,5
Tykt silkepapir 0,250 6 24,0

Et eksempel på beregningen kunne være for julepapiret. Det var et firkantet stykke gavepapir, der målte 33,5cm på den ene led, og 15,5 på den anden led. I meter var den altså 0,335m x 155m. Dermed har den arealet:

$$ A = 0,355 \mathrm{m} \cdot 0,155 \mathrm{m} = 0,052 \mathrm{m^2} $$

Når man kender areal, A, og vægt, m, kan man så finde arealdensiteten:

$$ \rho = \frac{m}{A} = \frac{2 \mathrm{g}}{0,052 \mathrm{m^2}} = 38,5 \frac{\mathrm{g}}{ \mathrm{m^2}} $$

Nu kan vi tage gennemsnittet af arealdensiteterne, så vi har en enkelt værdi at arbejde videre med. Vi lægger alle densiteterne sammen, og deler med antallet af målinger:

$$ \rho_{gns.} = \frac{85,7+15,3+24,0+45,5+38,5}{5} = 41,8 \frac{\mathrm{g}}{ \mathrm{m^2}} $$

1 ton = 1000 kg, så det er 825.000 kg gavepapir der bliver brugt hvert år. Vi vil gerne omregne vores arealdensitet til kg/km2, så vi kan finde vores svar i kvadratkilometer. Der går 1000 gram på et kilo, så for at omregne fra gram til kilo skal vi dividere med 1000. En kvadratkilometer er 1000m x 1000m, så her skal vi dividere med 1000x1000=1.000.000 for at omregne til km2. Men siden vi har en størrelse der er per m2 skal vi i stedet gange. Tilsammen bliver omregningsfaktoren:

$$ \frac{1.000.000 \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{km^2}}}{1.000 \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}} = 1000 \frac{\mathrm{kg \cdot m^2}}{\mathrm{g \cdot km^2}} $$

Vores densitet skal ganges med 1000, og bliver derfor 41.800 kg/km2. Nu mangler vi kun et sidste skridt for at finde arealet. Vi har vægten, som nu skal divideres med densiteten:

$$ A_{total} = \frac{825.000 \mathrm{kg}}{41.800 \frac{\mathrm{kg}}{ \mathrm{km^2}}} = 19,7\mathrm{km^2} $$

her har vi altså vores areal på de 19,7 km2. Hvis du ikke synes det lyder af meget, så bare tænk på, at 1 km2 faktisk svarer til 1 million m2. Det er altså næsten 20 millioner kvadratmeter gavepapir, som danskerne bruger på bare en enkelt jul. Hvis man tænker på miljøet, er der meget at hente ved at bruge det samme gavepapir flere gange, eller at pakke ind materialer man allerede har liggende, såsom aviser eller blade. 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Julens gavepapirforbrug? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!