En lille grubler om penge

Hvis Person A giver 100 kr. til Person B, så vil de have lige mange penge. Men hvis Person B derimod giver 100 kr. til Person A, så vil Person A have dobbelt så mange penge som Person B. Hvor mange penge har Person A og Person B fra start?

Dette regnestykke kan nemt sættes op med en ligning.

Person A   Person B
\(x-100\mathrm{kr}\)  =  \(y+100\mathrm{kr} \)
\(x+100\mathrm{kr}\)  \(2\cdot (y-100\mathrm{kr})\)

Man får derved to ligninger med to ubekendte. Vi løser nu ligningerne vha. substitutionsmetoden.

$$ x-100=y+100 \Leftrightarrow x=y+200 $$

Vi indsætter nu vores udtryk for x i den anden ligning:

\(x+100=2\cdot (y-100) \Leftrightarrow \)
\(x+100=2y-200 \Leftrightarrow \)
\((y+200)+100=2y-200 \Leftrightarrow \)
\(y+200=2y-300 \Leftrightarrow \)
\(y=2y-500 \Leftrightarrow \)
\(-y=-500 \Leftrightarrow \)
\(y=500 \Leftrightarrow \)

Værdien for y indsættes nu i udtrykket for x:

$$x=500+200=700$$

Dvs. person A havde 700 kr fra start og person B havde 500 kr fra start.

Lær mere om at regne med to ligninger med to ubekendte ved at klikke her.

Har du et spørgsmål, du vil stille om En lille grubler om penge? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!