Affaldsindsamling

I dag afholder Danmarks Naturfredningsforening den årlige affaldsindsamling. Her kan frivillige hjælpe naturen ved at indsamle efterladt affald ved fx strande og i skovene. I løbet af ugen har skoler og institutioner samlet ind, og i dag er mere end 900 arrangementer blevet afholdt over hele landet. Sidste år blev der indsamlet 132.000 kg affald til indsamlingen.

Vi danskere er nogle af dem i Europa, der smider mest affald ud. Gennemsnitligt smider hver dansker 668 kg affald ud hvert år.

Vi har regnet ud, at det svarer til den energi, det kræver at få en skraldebil til at køre 106,2 kilometer.

Sådan har vi regnet det ud:

Effektiv energi fra en danskers affald

Vi antager, at alt de affald, der bliver smidt ud, er husholdningsaffald, som fx besår af madrester. Den type affald har en brændværdi på mellem 700 og 1200 kcal/kg. Vi finder en gennemsnitlig værdi:

$$\frac{700 kcal/kg + 1200 kcal/kg}{2}= 950 kcal/kg$$

Vi omregner fra kcal/kg til J/kg ud fra, at 1kcal = 4,2kJ. 

$$950kcal/kg \cdot 4,2kJ/kcal = 3990 kJ/kg $$

Brændværdien af en danskers affald er derfor:

$$668 kg \cdot 3990 kJ/kg = 2.665.320 kJ$$

Vi regner med en nytteværdi på 40%. Det betyder, at vi regner med at 60 % af energien bliver omdannet til varme - energi, vi ikke kan bruge til at udføre arbejde. 

Vi udregner 40 % af 2.665.320 kJ:

$$\frac{2.665.320 kJ}{100\%} \cdot 40\% = 1.066.128 kJ$$

Vi får altså effektivt 1.066.128 kJ ud af at afbrænde en danskers årlige affaldsproduktion.

Litter

En skraldebils energiforbrug

Vi har fundet frem til, at en skraldebil kører 2032km på 1663,89L diesel.

Vi omregner det til antal km pr. 1L diesel:

$$\frac{2032km}{1663,89L}= 1,22km/L$$

Hver liter diesel har en brændværdi på 35MJ/L. Vi regner med en nytteværdi på 35 %, så fra hver liter brændstof giver effektivt\(\frac{35MJ}{100\%}\cdot 35 \%= 12,25MJ = 12.250kJ\). Det er altså den mængde energi, en skraldebil kræver for at køre 1,22 km.   

Hvor langt kører skraldebilen på en danskers affald?

En skraldebil kører 1,22km på 12.250kJ, så på 1.066.128 kJ kan den køre: $$\frac{1,22km}{12.250kJ}\cdot 1.066.128 kJ = 106,2 km$$

Skraldebilen kan altså køre 106,2 km på en danskers årlige affaldsproduktion.

Kilder:

http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/ECE2575357/danskerne-er-de-naeststoerste-affaldssvin-i-europa/

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-co2/transport/elbiler/statusrapport_el_skraldebilen_august_2014.pdf

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23254

http://www.folkecenter.dk/mediafiles/folkecenter/energibesparelse/Energiindhold-i-braendsler.pdf

https://ing.dk/artikel/benzin-i-dieselmotoren-skal-oge-virkningsgraden-til-60-procent-95388

Har du et spørgsmål, du vil stille om Affaldsindsamling? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!