Dansk efterår og 500.000 blåhvaler

September er over os, og kalenderen siger efterår. Vi håber stadig på solskin og lune dage, men det bliver koldere og mørkere, for hver dag der går.

Efterår betyder, at bladende begynder at falde af træerne. Godt 14,5% af Danmarks areal er dækket af skov, så det er en hel del blade, der falder til jorden hvert efterår. 

I Danmark har vi mere end 1 milliard træer. Af dem består 57% af løvtræer. Løvtræer er træer, der taber bladende om vinteren. Det betyder, at der hvert efterår falder mere end 71 213 064 000kg blade!

Det svarer til vægten af  508 665  blåhvaler! Der lever lige nu 12 000 til 25 000 blåhvaler på  jorden, så en halv million er rigtig mange hvaler! Var det ikke for alverdens småkryp, der lever i skovbunden og nedbryder bladende, ville vi hurtigt drukne i gamle blade.

Sådan har vi regnet det

I Danmark er 624 676 hektar af landarealet dækket af skov. Der kan stå mellem 1000 og 2500 træer på én hektar skovområde. Vi har regnet med 2000 træer pr. hektar. Da 57% af Danmarks skove er løvtræer, kan vi udregne antallet af løvtræer i de danske skove som:

$$ 624676 \, \mathrm{hektar} \cdot 2000 \, \mathrm{træer / hektar} = 1 249 352 000 \, \mathrm{træer} \\ 1 249 352 000 \, \mathrm{træer} \cdot 0.57 = 712130640 \, \mathrm{træer}$$

Selvom antallet af blade pr. træ varierer fra art til art, kan det antages, at det gennemsnitlige voksne løvtræ har 200 000 blade. Det kan også antages, at et blad i gennemsnit vejer 0,5g. Det betyder, at hvert voksne løvtræ har cirka:

$$ 200 000 \, \mathrm{blade/træ} \cdot 0.5 \, \mathrm{gram/blad} = 100 \, \mathrm{kg} $$

Hvert træ har altså omkring 100kg blade. Med 712 130 640 løvtræer i de danske skove, falder der hvert år: 

$$ 712 130640\, \mathrm{træer} \cdot 100\, \mathrm{kg/træ} = 71 213 064 000\, \mathrm{kg} $$

Alt i alt falder over 71 milliarder kilogram blade til jorden hvert år i Danmark. Når vi vil udregne dette i forhold til vægten i blåhvaler, bruger vi den gennemsnitlige vægt af en blåhval og dividerer med mængden af blade.

$$ \frac{71 213 064 000\, \mathrm{kg}}{140000 \, \mathrm{kg/blåhval}} = 508 665 \, \mathrm{blåhvaler} $$

NB! 
Der er lavet nogle grove forsimplinger og antagelser i udregningen.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Noget med efterår og blåhvaler? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!