Præsident Twitter

Den 20 januar 2017 bliver USA's 45. præsident, Donald J. Trump, taget i ed foran den vestlige facade af den Amerikanske Kongressbygning, Capitol. 

Det er svært at nævne Donald Trump uden samtidigt at nævne det sociale medie Twitter. Trump er aktiv bruger af mediet, og han har ved flere lejligheder ytret kontroversielle holdninger, der har skabt stor debat. 


Men hvor meget bruger Trump egentligt Twitter? Og vil han være nødsaget til at skalere ned for at få mere tid til sit kommende job som commander in chief?

Lad os kigge nærmere på lidt statistik. 

Trumps Twitter

Trump har på nuværende tidspunkt skrevet hele 34.327 tweets.
Hans seneste 40 tweets har i gennemsnit været 129 tegn lange. 
Med et gennemsnit på 129 tegn per tweet og 34.327 tweets i alt har han således skrevet næsten 4,5 mio tegn på Twitter. Eller helt præcis 4.428.183.

Hvis man samlede samtlige af hans tweets, kunne man faktisk udgive en bog på hele 1770 sider. Eller mere end 88 SRP-opgaver.  

 

En stor tidsrøver?

Ifølge 10fastfingers.com skriver en gennensmitlig person ca. 25 ord i minuttet på et tastatur. Da et vægtet gennemsnit over længden af de mest anvendte engelske ord er 4,79 tegn per ord, betyder det, at Trump har brugt mere end 36.978 minutter. Eller hele 616 timer på at tweete. Hvis han skulle skrive alle sine tweets af en omgang ville det altså tage ham mere end 25,5 døgn.

Det er endda uden at tage højde for den tid, som han har brugt på at gennemtænke, hvad skulle skrive - men nogle vil måske argumentere for at lige præcis den del ikke er det, han bruger mest tid på.

Trump skriver dog i gennemsnit blot fem tweets om dagen, hvilket svarer til 5,5 minutter. Så på trods af hans nye vigtige erhverv, vil han formentlig stadig have masser af tid til at skrive tweets, der kan skabe overskrifter. Han kan jo eventuelt gøre det, når han alligevel pjækker fra de daglige sikkerhedsbriefings. 

Sådan har vi regnet det

Trump har skrevet 34.327 tweets. 

De sidste 40 af Trumps tweets indeholder i alt 5.161 tegn. Hvilket svarer til et gennemsnit på:
\( \overline{x} = \frac{5.161 \, \mathrm{tegn}}{40 \mathrm{tweets}} = 129\, \mathrm{tegn\, pr.\, tweet} \)

Vi antager, at dette gennemsnit er repræsentativt for gennesnittet over alle hans tweets. Vi kan således bestemme antallet af tegn han har skrevet i alt.
\( \mathrm{Tegn} = 34.327\,\mathrm{tweets} \cdot  129\, \mathrm{tegn}/\mathrm{tweet} = 4.428.183 \mathrm{tegn} \)  

En normalside er på 2.500 tegn. Altså svarer antallet af tegn til:
\( \frac{4.428.183\, \mathrm{tegn}} {2.500\, \mathrm{tegn} / \mathrm{normalside}} = 1771{,}3\, \mathrm{normalsider} \)

Da en SRP-opgave er på typisk 20 normalsider har vi altså:
\( \frac{ 1771,3\, \mathrm{normalsider} } {20 \,  \mathrm{normalsider} /  \mathrm{SRP} }  = 88{,}56\, \mathrm{SRP{'}er} \)

Vi kan nu undersøge, hvor længe han har brugt på at skrive sine tweets.
Som tidligere nævnt estimerer 10fastfingers.com, at en normal person skriver ca. 25 ord per minut på et tastatur. Et vægtet gennemsnit over længden af de mest anvendte engelske ord er \(4{,}79 \) tegn per ord. Altså skriver en gennemsnitlig person \( 25\,\mathrm{ord/minut} \, \cdot 4{,}79 \, \mathrm{tegn/ord} = 119{,}75 \mathrm{tegn/minut} \)
Han har da brugt \( \frac{ 4.428.183 \, \mathrm{tegn} } {119{,}75 \mathrm{tegn/minut} } = 36.978{,}6 \, \mathrm{minutter} \) på at skrive sine tweets.

Eller hele \( \frac{ 36.978{,}6 \, \mathrm{minutter} }{ 60\, \mathrm{minutter/time} } = 616{,}3\, \mathrm{timer} \)

Kilder

Trumps Twitterprofil:
https://twitter.com/realdonaldtrump

Vægtet gennemsnit over anvendte engelske ord:
http://norvig.com/mayzner.html 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Præsident Twitter? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!