DHL

I denne uge finder DHL-Stafetten sted i København. Sammen med stafetten i Aarhus, Aalborg, Odense og Sønderjylland udgør eventet verdens største motionsløb. Her er der mulighed for at hygge med kollegerne under uformelle rammer og måske overhale chefen ude på ruten.

Sidste år blev der løbet i alt 1.034.250 km til DHL-Stafetten. Det er mere end 73 % af solens diameter. Hver deltager har forbrændt, hvad der svarer til 1,4 store grillpølser ved at løbe de 5 kilometer. 

Sådan har vi regnet det ud:

Sidste år var der 206.850 mennesker, der løb DHL-Stafet. Hver person løb 5 km, så vi kan udregne, hvor langt der blev løbet sidste år:

$$206.850 \, \mathrm{personer}\cdot 5 \, \mathrm{km/person}=1.034.250 \, \mathrm{km}$$

Solens diameter er 1.400.000 km. Vi udregner, hvor mange procent af denne distance, DHL-løberne har tilbagelagt:

$$\frac{1.034.250 \, \mathrm{km}}{1.400.000\, \mathrm{km}}\cdot 100\%=73,9\%$$

Løberne har altså tilsammen tilbagelagt 73,9 % af solens diameter ved sidste års DHL-stafet. 

Vi udregner hvor meget hver løber har forbrændt ved at løbe de 5 km. Som tommelfingerregel forbrænder man 1 kcal pr. kg pr. kilometer, der tilbagelægges, uanset hvor hurtigt, man bevæger sig (når man løber på plant underlag såsom Fælledparken).

Hvis man eksempelvis vejer 70 kg, ser udregningen sådan ud:

\(1\,\mathrm{kcal/kg/km}\cdot 70\,\mathrm{kg}\cdot 5\,\mathrm{km}=350\,\mathrm{kcal}\)

Det vil sige, at man vil forbrænde 350 kcal ved at løbe DHL, hvis man vejer 70 kg. Hvor meget grillmad skal man spise, når man er tilbage i firmateltet for at indtage samme mængde energi, som man har forbrændt under løbet?

Man kan købe Kæmpegriller fra Langelænder (Stryhns) i pakker med 400 g i hver. I sådan en pakke er der 4 pølser, som derfor hver vejer \(\frac{400\,\mathrm{g}}{4 \,\mathrm{pølser}}=100\,\mathrm{g/pølse}\).

Energiindholdet af Kæmpegriller-pølser er 250 kcal pr. 100 g. Vi udregner, hvor mange Kæmpegriller-pølser man kan spise, før man har indtaget 350 kcal:

$$\frac{350 \,\mathrm{kcal}}{250 \,\mathrm{kcal/pølse}}=1,4 \,\mathrm{pølser}$$

Man kan altså spise 1,4 Kæmpegriller-pølser, før man indtager mere, end man har forbrændt ved at løbe. 

Kilder:

https://htwins.net/scale2/

https://www.dhlstafetten.dk/default.asp

https://livsstil.tv2.dk/articlefornoejelse/id-68404718%2525253As%252525C3%25252583%252525C6%25252592%252525C3%25252586%252525E2%25252580%25252599%252525C3%25252583%252525E2%25252580%252525A0%252525C3%252525A2%252525E2%25252582%252525AC%252525E2%25252584%252525A2%252525C3%25252583%252525C6%25252592%252525C3%25252583%252525258

https://langelaender.dk/kaempegriller

Har du et spørgsmål, du vil stille om DHL? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!