Amazonas brænder

Amazonas brænder, og det går stærkt. Mange medier kan oplyse, at et areal svarende til en almindelig fodboldbane brænder væk hvert minut. Med den hastighed brænder et areal svarende til hele Københavns kommune hver 8. dag.

Amazonas brænder

Mange lande og organisationer opfordrer den brasilianske stat til at handle mod brandene NU, da skovrydningen af Amazonas kan have katastrofale konsekvenser.

Vand til brandslukning

Bolivias præsident har lejet en Boeing 747 "Supertanker" til at hjælpe med brandslukningen. Flyet kan medbringe 115.000L(115m3) vand, som den kan kaste ud over den brændende skov. Til sammenligning bruger en gennemsnitlig dansk familie med 2 voksne og 2 børn 140m3 på et år.

Udledning af CO2

Når skoven brænder frigives store mængder CO2, som ellers var bundet i planter og træer. Den 23. august var der udledt ca. 228 megaton CO2 fra dette års skovbrande i Amazonas.
Det svarer til ca. \(\frac{1}{4}\) af verdens samlede CO2 udledning gennem flyindustrien. Der har været stort fokus på flyindustrien som klimasynder. Derfor er det alarmerende at skovbrandene i Amazonas på så kort tid har udledt så store mængder CO2. Det kan meget vel have store konsekvenser for hele klodens klima.


Sådan har vi regnet

En almindelig fodboldbane skal være mellem 45-90m bred og 90-120m lang. Vi har regnet med \(b=68\) og \(l=105\). Arealet findes ved \(l \cdot b = A\).

$$ 68m \cdot 105m = 7.140m^2 $$

Dette kan vi omregne til km2, så vi får 0,0071km2.Dette areal brænder hvert minut, så vi kan finde arealet der brænder pr. time ved at gange med 60.
Nu finder vi, at der brænder 0,43km2 pr. time i Amazonas. Københavns kommune dækker et areal på 88,25km2, så vi kan finde ud af hvor lang tid det tager før et område på størrelse med København er brændt

$$ \frac{88{,}25km^2}{0,43km^2/time} = 205,23 timer $$

Hvis vi omregner antallet af timer til døgn, ved at dividere med 24, får vi 8,5 døgn.

115.000L vand skal omregnes til kubikmeter. Vi ved at der går 1000L pr. m3, så derfor kan vi dividere med 1000.

$$ \frac{115.000L}{1000L/m^3}=115m^3$$

Herefter kan vi sammenligne med en families forbrugstal.

Flyindustrien udledte i 2018 895 mio. ton CO2 eller 895 megaton CO2. Vi kan finde den andel udledningen af skovbrandene svarer til, ved at dividere
$$ \frac{228megaton}{895megaton}=0{,}254 \approx 0{,}25 = \frac{1}{4}$$

Har du et spørgsmål, du vil stille om Amazonas brænder? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!