Bæredygtig smeltning af Oslos snemængder

Et flydende snesmelteanlæg

I Norge falder der, som de fleste nok har fornemmelsen af, mere sne end i Danmark. I Danmark er det ofte nok at salte vejene, men i Norge er vejsalt langt fra nok. Sneplovene efterlader store bunker sne, og byen har store problemer med at komme af med snebunkerne. 

For at løse sne-problemet i Oslo, udviklede NCC Norges chefingeniør Terje Myrhaug et flydende snesmeltningsanlæg. Det ligger til kaj i Oslo Havn, hvor det kan smelte og rense store mængder sne på kort tid. Det rensede smeltevand udledes i Oslofjorden. 

Snowmelting _NCC1502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: NCC, VDC

Anlægget fungerer ved, at vand fra havnebassinet blandes med sneen, så den smelter. Vandet pumpes op fra 23m dybde, hvor vandtemperaturen er varmere end ved overfladen. 

Ved temperaturer omkring 4 grader kan anlægget smelte \( 500 \, m^3\) sne pr. time. Er temperaturen omkring 9 grader, fordobles kapaciteten af anlægget til \(1000 \, m^3 \) sne pr. time. 

Smeltning uden opvarmning

Da snesmeltningsanlægget bruger vand fra havnen til at smelte sneen, bruger det næsten ingen energi på at smelte sneen. Og på grund af anlæggets centrale placering midt i Oslo, slipper byen for at køre sneen ud af byen.

Samlet set, er snesmeltningsanlægget derfor en bæredygtig løsning på Oslos sne-problem.

Hvor meget sne kan anlægget smelte pr. time?

Alle stoffer har forskellige fysiske egenskaber blandt andet smeltevarmen - den mængde energi det kræver at smelte et kilo stof.

Smeltevarmen for is ved \( 0^\circ C \) er \( 334\frac{kJ}{kg} \). Med denne viden kan vi regne ud, hvor meget energi det kræver at smelte sneen fra Oslos gader.
 
Vi antager, at der er faldet meget sne i Oslo, og at det er en kold vinter. Vandtemperaturen i havnen er derfor kun \(4^\circ C \). Kapaciteten for snesmeltningsanlægget er derfor på \(500 \, m^3 \) pr. time.

Vi finder først vægten af \(500 \, m^3 \) sne. I vores Matematik I Alt om Vinter OL regnede vi ud, at én kubikmeter sne vejer cirka \( 600 \frac{kg}{m^3} \). Herudfra kan vi regne ud, at anlægget kan smelte 300 000 kilo sne hver time

$$ 600\,  \frac{kg}{m^3} \cdot 500\, \frac{m^3}{time} = 300 000\, \frac{kg}{time} $$

Det er sne, der ellers skulle køres ud af byen med miljøbelastende lastbiler. I stedet renses og smeltes sneen midt inde i byen og ledes ud i Oslofjorden som rent smeltevand.

Kilder: 
https://www.ncc.no/vare-prosjekter/ncc-snowclean-oslo/
https://www.ncc.no/vare-tjenester/infrastruktur/facility-services/ncc-snowclean/
https://www.tu.no/artikler/snosmeltelekteren-terje-gjor-at-oslo-gar-rundt-nar-hovedstaden-drukner-i-sno/415861


Entreprenørvirksomheden NCC har siden 2015 været Matematikcenters hovedsponsor. I Matematikcenter arbejder vi for at skabe begejstring og bedre forståelse for matematik og naturvidenskab blandt børn og unge. Gennem samarbejdet med NCC viser vi potentialet i en erhvervsrettet eller teknisk uddannelse.

Har du et spørgsmål, du vil stille om NCC - Oslos snesmeltningsanlæg? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!