Hvad sku' vi gøre uden kaffe?!

Det kan være svært at komme op i omdrejninger efter ferien. Lige når kroppen har vænnet sig til at sove længe og tage den med ro, skal den i gang igen. Forude venter hverdagen med studier, job og eksamenslæsning.

Så er det godt, at vi har vidundermidlet KAFFE!

En nation af kaffedrikkere

Vi danskere er glade for kaffe. Så glade endda, at hver dansker i gennemsnit bruger 8,6 kilo kaffe om året. Det svarer til godt 3-4 kopper kaffe per dansker om dagen.

Det gør os til et af de mest kaffedrikkende folkefærd i verden - kun overgået af vores nordiske venner i Finland, Norge og Sverige. 

Al den kaffe skal brygges, og det tager tid. Hver dag bruger danskerne tilsammen 70.000 timer foran kaffemaskinen. 


Coffee -1983334_1920

Sådan har vi regnet det

I følge tal fra Danmarks Statistik er der 2.162.928 danskere på 30 eller derunder. I denne gruppe drikker 50% kaffe. Altså:

\( 2\, 162\, 928 \cdot 0{,}5 = 1\, 081\, 464 \)

I gruppen af danskere over 30 drikker 85% kaffe. I denne gruppe er der 3.643.087 personer. Altså er antallet af kaffedrikkere her:

\(3\, 643\, 087 \cdot 0{,}85 = 3\, 096\, 624 \)

Antallet af danskere, der drikker kaffe hver dag er derfor: \(1\, 081\, 646 + 3\, 096\, 624 = 4\, 724\, 551 \)  

I følge tal fra Dansk Kaffeinformation ser fordelingen af danskernes bryggemetoder således ud:

Bryggemetode Andel
Filter 52 %
Stempelkande 15 %
Espresso 12 %
Kapselkaffe 11 %
Instant 8 %

Vi gør den forsimplende antagelse, at hver enkelt kaffedrikkende dansker hver dag gør brug af en enkelt bryggemetode.  

Tidsforbrug per kaffeenhed:

Bryggemetode Tidsforbrug
Filter 60 s
Stempelkande 120 s
Espresso 75 s
Kapselkaffe 20 s
Instant 10 s

I ovenstående overslag over tidsforbruget ved de forskellige bryggemetoder er alt indregnet pånær den tid, hvor kaffen kan passe sig selv.

For filterkaffen er der eksempelvis indregnet den tid det tager at klargøre kaffemaskinen med filter, vand og dosering af kaffepulver. Derimod er tiden, hvor kaffen brygger ikke medregnet, da den klarer det helt af sig selv. 

Tid på at brygge kaffe

Nu kan vi bestemme, hvor længe danskerne bruger på at brygge kaffe i alt.

\( 4\, 135\, 467 \cdot \left(60\, \mathrm{s}\cdot 0{,}52 + 120\, \mathrm{s}\cdot 0{,}15 + 75\, \mathrm{s}\cdot 0{,}12 + 20\, \mathrm{s}\cdot 0{,}11 + 10\, \mathrm{s}\cdot 0{,}08\right) \)
\( = 253\, 090\, 580{,}4 \, \mathrm{s} \)

I timer svarer det til:

\(\frac{253\, 090\, 580{,}4 \, \mathrm{s}}{3600\, \mathrm{s/t}} = 70\, 302{,}9\, \mathrm{t}\)

 

 

Har du et spørgsmål, du vil stille om Kaffe i spandevis? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!