Indsamlingsshow: hjælpNU

DR og TV2 er gået sammen med 12 nødhjælpsorganisationer om at holde et stort indsamlingsshow d. 20. september. Pengene, der bliver samlet ind, skal gå til at hjælpe nogle af de 11 millioner mennesker, der er på flugt som følge af borgerkrigen i Syrien. Pengene skal bruges på at give flygtningene basal hjælp som f.eks. mad og medicin.

I løbet af årene har Danmark årligt samlet ind til Danmarks Indsamling, hvor der fra 2007 til 2015 er blevet samlet 758 millioner ind. Det svarer til 135 kroner pr. dansker. Hvis alle danskere gav 200 kroner til indsamlingsshowet i denne uge, ville vi kunne samle 1,1 milliarder kroner ind. De penge kunne bruges til at give katastrofehjælp til 5,3 millioner flygtninge. Alternativt kunne de bruges til at give alle flygtninge et tæppe og samtidig give alle flygtningebørnene en tegneblok og et sæt farvekridt samt forsyne alle menneskerne på flugt med rent vand i næsten 7 år.

Sådan har vi regnet det ud:

I tabellen ses resultatet af Danmarks Indsamling siden 2007:

Danmarks Indsamling 2007-2015
Indsamlingsår: Indsamlet beløb:
2007 55 millioner kroner
2008 65 millioner kroner
2009 72 millioner kroner
2010 130 millioner kroner
2011 85 millioner kroner
2012 88 millioner kroner
2013 76 millioner kroner
2014 87 millioner kroner
2015 100 millioner kroner
I alt 758 millioner kroner

 

 

 

 

 

 

 

Der er 5,614 millioner mennersker i Danmark. Vi udregner, hvor mange penge,  derville blive samlet ind, hvis alle gav 200 kroner: 

$$ 5.614.000 personer \cdot 200 kroner/person = 1.122.800.000 kroner $$

Der ville altså blive samlet 1,12 milliarder kroner ind. 

Folkekirkens Nødhjælp kan for 210 kroner give en katastrofepakke, der gør det muligt for en person at overleve i 30 dage. Den indeholder fx mad, rent vand, en pressenning og et stykke sæbe.

Vi udregner, hvor mange overlevelsespakker, man kan få for 1.122.800.000 kroner: $$ \frac{1.122.800.000 kroner }{210 kroner/pakke} = 5.346.667 pakker $$

Vi kunne også vælge at bruge pengene på tæpper, tegneblok og farvekridt til de 5,7 millioner børn, der er på flugt. 

Unicef Danmark kan for 150 kroner eksempelvis give tæpper til 4-5 børn (vi regner med 4 her) og for 50 kroner kan 50 børn få tegneblokke og farvekridt.

Indsamling 2

Vi udregner, hvad det koster at give hver barn et tæppe, farvekridt og en tegneblok. 

$$ 150 kr./4 børn + 50 kr./7 børn = 44,6 kr./barn$$ 

Vi udregner, hvor meget det kommer til at koste for 5,7 millioner børn:

$$5.700.000 børn \cdot 44,6 kr./barn = 254.220.000 kr. $$

Så udregner vi, hvor mange penge, der er tilbage, hvis alle børn på flugt fik tæppe, farvekridt og tegneblok: 

1.122.800.000 kroner - 254.220.000 kroner = 868.580.000 kroner.

Indsamling 4 (1)

Der er altså stadig over 868,5 kroner tilbage. Vi udregner, hvad det koster, hvis alle de voksne også skulle have et tæppe. Først skal vi bare udregne, hvor mange voksne flygtninge der cirka er: 11 millioner flygtninge - 5,7 millioner flygtning (børn) = 5,3 millioner. Vi udregner prisen for 5,3 millioner tæpper: 

$$ 5.300.000 personer \cdot 150 kr./4 personer = 198.750.000 kroner $$

Giver vi alle flytninge tæpper og børnene farvekridt og tegneblok, er der stadig mange penge tilbage: 868.580.000 kroner - 198.750.000 kroner = 669.830.000 kroner.

For 25 kroner kan Unicef Danmark eksempelvis købe vandrensningstabletter, der renser 2085 L vand. Vi udregner, hvor mange liter vand, vi kan rense for det tilbageværende beløb: $$ \frac{669.830.000 kroner}{25 kroner/2085 L vand} = 55.863.822.000 L vand.

Indsamling 3

Vi udregner, hvor mange liter, det er pr. flygtning:  

$$ \frac{ 55.863.822.000 L}{11.000.000 personer} = 5079 L/person $$

Hvis hver person drikker 2 L om dagen vil vandet række til over 2500 dage: 

$$ \frac{5079 L}{2L/dag} = 2539,5 dage$$

$$ \frac{2539,5dage}{365 dage/år} = 6,96 år $$

Der ville altså være vand i lang tid til alle flygtningene, samtidig med at alle børn får farvekridt og tegneblok og alle får et varmt tæppe.

Kilder

http://nyhederne.tv2.dk/2015-09-10-tv-2-og-dr-gaar-sammen-om-akut-indsamling-til-flygtninge

https://giv-en-ged.noedhjaelp.dk/giv-en-ged/jeg-vil-gerne/se-alle-gaver/giv-katastrofepakke

https://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/katastrofe

http://www.danmarksindsamling.dk/tidligere-indsamlinger/

Priseksempler fra Unicef Danmark: 

For 25 kroner kan de købe blyanter og kladdehæfter til 7 børn.

For 150 kroner kan de købe varme tæpper til 4-5 børn.

For 25 kroner kan de købe vandrensningstabletter, der renser 2085 L vand.

Har du et spørgsmål, du vil stille om Indsamlingsshow hjælpNU? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!