Star Wars: The Force Awakens

I december kom den længe ventede 7. film i Star Wars-serien om "en fjern, fjern galakse for meget længe siden".

I løbet af de første 5 dage havde "Episode VII: The Force Awakens" solgt 239.154 biografbilletter - bare i Danmark.

Mange af de tidligere film i serien har omsat for svimlende beløb - der er både blevet solgt biografbilletter, bøger, DVD'er, spil og en masse legetøj og merchandise. 

Man regner med, at den samlede omsætning for de 7 første film vil ende på 42,6 mia. USD, hvilket svarer til næsten 300 milliarder kroner.

Selvom det er mange penge, vil man for det beløb kun kunne købe 0,000005 % af det stålskelet, der kræves for at bygge en dødsstjerne. 

Sådan har vi regnet det ud:

De første seks Star Wars film har omsat for 33 mia. USD - merchandise inkluderet. Den nye film forventes at omsætte for 9,6 milliarder amerikanske dollars. 

I alt er det \( 33 \mathrm{mia. USD} + 9,6 \mathrm{mia. USD} = 42,6 \mathrm{mia. USD}\)

1 amerikansk dollar koster 6,95 danske kroner. Vi omregner de 42,6 mia. USD til danske kroner: 

$$42,6 \mathrm{mia. USD} \cdot 6,95 \mathrm{DKK/USD} = 296,07 \mathrm{mia. kroner}$$

Diameteren for en 1-krone er 2,025 cm. Vi udregner, hvor lang rækken af 1-kroner ville være, hvis vi lagde 296,07 mia. 1-kroner op efter hinanden: 

$$296,07 \mathrm{mia. kroner} \cdot 2,025 \mathrm{cm/krone} = 599,542 \mathrm{mia. cm} $$

Vi omregner til kilometer: $$ \frac{ 599,542 \mathrm{mia. cm}}{100.000 \mathrm{cm/km}} =0,005995 \mathrm{mia. km.}$$

Det svarer til 5,995 millioner kilometer - lidt over stjernen Regulus A's diameter (5,8 mio. km)

Økonomistuderende ved Lehigh University (Pennsylvania) har udregnet, at det ville koste at bygge en Dødsstjerne, der var 140 km i diameter: Hvis den har samme densitet som et moderne krigsskib, skal der bruges 1\(\cdot 10^{15}\) ton stål. 

Regnet ud fra 2012-prisen på stål, vil prisen for en Dødsstjerne være  852.000.000.000.000.000 USD! Det svarer til 13.000 gange hele verdens bruttonationalprodukt. 

Vi udregner, hvor mange procent af en dødsstjerne, vi kan købe materialer for omsætningen fra Star Wars-universet:

$$\frac{42.600.000.000 \mathrm{USD}}{852.000.000.000.000.000 \mathrm{USD}} = 0,00000005$$

For at omregne til procent, ganger vi med 100 % og får 0,000005 %.

Så selvom Star Wars-universet omsætter for mange milliarder, er det altså mange, mange gange dyrere end at bygge en dødsstjernes stålskelet.

Kilder:

http://www.bloomberg.com/graphics/2015-star-wars-force-awakens-revenue/

http://htwins.net/scale2/

https://da.wikipedia.org/wiki/Star_Wars

http://pse.peacestation.net/wiki/Regulus_A 

https://da.wikipedia.org/wiki/1-krone

http://www.valutakurser.dk/

http://www.kino.dk/nyheder/2015/12/gaettede-du-aabningsweekenden-star-wars-vii

http://finans.dk/finans/erhverv/ECE8310591/Millionerne-vender-tilbage-S%C3%A5-mange-Star-Wars-billetter-forventer-biograferne-at-s%C3%A6lge/?ctxref=ext

http://www.centives.net/S/2012/how-much-would-it-cost-to-build-the-death-star/

Har du et spørgsmål, du vil stille om Star Wars? Skriv det i Webmatematiks forum!
Har du en kommentar til indholdet på denne side? Send os en mail!